STEPdb: Sub-cellular Topologies of E.coli Polypeptides.

Table: E.coli K-12 (MG1655) Complexome  Export to Excel  Export to CSV  

 Search
    

E.coli K-12 (MG1655) Complexome

Bacterial cell cartoon of sub-cellular locations


id
Complex ID
(STEPdb)
Complex ID
(EcoCyc)
Complex Name
(EcoCyc)
Subcellular
Location
(STEPdb)
Protein ID
(Uniprot)
Protein Accession
(Uniprot)
Stoichiometry
1403
step1403
CPLX0-3953
30S ribosomal subunit
Ribosomal (r)
[RrsA][RpsA][RpsB][RpsC][RpsD][RpsE][RpsF][RpsG][RpsH][RpsI][RpsJ][RpsK][RpsL][RpsM][RpsN][RpsO][RpsP][RpsQ][RpsR][RpsS][RpsT][RpsU][Sra]
1406
step1406
CPLX0-3956
50S ribosomal protein complex L8
Ribosomal (r)
[RplJ][(RplL)2]2
1411
step1411
CPLX0-3962
50S ribosomal subunit
Ribosomal (r)
[RrlA][RrfA][RplA][RplB][RplC][RplD][RplE][RplF][(RplJ)([RplL]2)2][RplI][RplJ][RplK][RplM][RplN][RplO][RplP][RplQ][RplR][RplS][RplT][RplU][RplV][RplW][RplX][RplY][RpmA]
1405
step1405
CPLX0-3955
50S ribosomal subunit protein L7/L12 dimer
Ribosomal (r)
[RplL]2
1604
step1604
CPLX0-7879
NusB-NusE complex
Ribosomal (r)
[RpsJ][NusB]
Records 1 to 5 of 5     
Page Size 

 

 ©2015 e. Economou Lab